Skip to the content

Credit Management op een logische en efficiënte manier inrichten luistert behoorlijk nauw. Je hebt te maken met allerlei kwalitatieve eisen en daarnaast regelgeving die door de overheid is gesteld op het gebied van bijvoorbeeld privacywetgeving. Als specialist in het credit management weten we welke eisen er worden opgelegd en beschikken we over certificeringen en kwaliteitskeurmerken. Dit houdt ons scherp én geeft onze opdrachtgevers meer zekerheid dat zij in zee gaan met een partner die actief bezig is met het monitoren en verbeteren van de kwaliteit.

Een sterke partner

Als onderdeel van Axiom Partners, hebben wij een bijzonder sterke partner met een hoge solvabiliteit en stabiliteit. Dit geeft ons financiële en innovatieve slagkracht. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers continu een voorsprong geven op het gebied van betaal- en incassomogelijkheden. We maken gebruik van de nieuwste digitale technieken, bundelen kennis en versnellen zo samen de ontwikkelingen op de credit management markt.

Imagoschade voorkomen

Wij houden in ons werk nadrukkelijk rekening met het imago van onze opdrachtgevers door oog te hebben voor de situatie van de klanten. Zo proberen we zaken altijd minnelijk op te lossen en een rechtsgang te voorkomen. Bovendien hechten we veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, met oog voor de situatie van de debiteur. Wanneer blijkt dat iemand veel schulden heeft verwijzen we door naar hulpverlenende instanties.

Certificeringen en keurmerken

Cannock beschikt over verschillende certificeren en keurmerken op het gebied van kwaliteit. Deze tonen aan dat we onze processen goed op orde hebben, privacywetgeving naleven, geen onnodige kosten in rekening brengen en incasseren met aandacht voor de persoonlijke situatie van de klanten van onze klanten.

Datum afgifte: 6 juni 2019

www.incasso-keurmerk.nl