Alwel

Alwel heeft meer grip op het huurincasso-proces

 

Woningcorporatie Alwel kreeg al een tijd geen grip op openstaande posten, had veel hoge huurachterstanden en uitzettingen van huurders. 

Grote huurachterstanden

 

Alwel worstelde al langere tijd met grote huurachterstanden, de regelmatige inzet van deurwaarders en uitzettingen van huurders. Dat moest veranderen en de corporatie wilde hier graag hulp bij. De inzet van interne verbeterteams hadden al tot verlaging van het aantal aanzeggingen en ontruimingen geleid, maar nog niet tot minder huurachterstanden.

​Professionaliseren huurincasso-proces

 

Een collega-corporatie wees Alwel op Cannock. Vervolgens voerde Cannock een audit uit waarin in drie dagen de betrokken medewerkers voor zowel beleid als uitvoering werden geïnterviewd. Dit mondde uit in een audit rapport met een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, inclusief conclusies en aanbevelingen. Een plateauplanning gaf aan welke acties de hoogste prioriteit hadden. Met dit inzicht was het mogelijk om het huurincasso-proces verder te professionaliseren.

 

Eerder opvolgen huurachterstanden

 

Met de plateauplanning had Alwel de mogelijkheid om verbeteringen stap voor stap door te voeren, zonder het overzicht te verliezen. Op de werkvloer hielp een huurincasso-specialist de corporatie daarbij. Na een opschoningsactie op openstaande posten ging AlleeWonen over op het eerder opvolgen van huurachterstanden, waardoor huurders met problemen eerder in beeld kwamen en daarop actie ondernomen kon worden.

"Door een beter gecontroleerd proces, zijn we in staat om ons sociale gezicht te tonen. Huurders met betalingsproblemen kunnen écht eerder helpen."

Ronald van Isselt Alwel

Proactief huurders informeren​

 

Om het betaalgemak voor huurders te vergroten en de persoonlijke aanpak te verbeteren, ontwikkelde Cannock een proces om proactief huurders te informeren over achterstanden. De storno opvolging, servicecalls en pre-notificaties zijn aan Cannock uitbesteed en het outsourcingonderdeel aan Cannock. Alle maatregelen werden binnen 6 maanden doorgevoerd.

Minder huurachterstanden, spectaculaire resultaten

 

De resultaten van de maatregelen zijn spectaculair. Het HAP (huurachterstandspercentage) daalde tot onder de doelstelling van 1% en ook het aantal huisuitzettingen nam verder af.

Alwel, met vestigingen in Breda en Roosendaal, spreekt van hele goede cijfers. Op een overzichtelijk dashboard heeft de verhuurder toegang tot de juiste stuurinformatie zodat het mogelijk is om grip te houden op het huurincasso-proces. 

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?