Audits

De wereld om ons heen verandert snel

We moeten steeds flexibeler zijn en ons blijven aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ook voor creditmanagement geldt dat kritisch bekeken moet worden hoe we processen beter maken en actueel houden. Daarbij helpt een blik van buitenaf.

 

Wanneer externe specialisten uw order-to-cash proces beoordelen, doen zij dit met een objectieve blik en zien zij sneller waar ruimte is voor optimalisatie. Zo wordt snel inzichtelijk waar u het beste de eerste optimalisatieslag kunt maken en welke winst er te behalen valt. Op basis van onze ervaring voeren wij een grondige audit uit waarmee we uw medewerkers voorzien van inzicht en handvatten om verbeteringen door te voeren.

 

Veel processen blijven nadat ze ingericht zijn, lang ongewijzigd. Organisaties zijn niet snel geneigd verandering door te voeren in processen die draaien. Maar nieuwe inzichten en vernieuwde processen leveren veel voordeel en tijdwinst op. Onze kennis van die vernieuwde processen helpt ons om ze snel toe te passen, waardoor ruimte en tijd vrijkomt binnen uw organisatie en u inzicht krijgt in de verbeteropties die u nog niet benut.

Nulmeting

 

We praten u graag bij over de trends, ontwikkelingen en innovaties die uw organisatie verder kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbesparende maatregelen (zoals digitalisering) en vernieuwingen in communicatiemogelijkheden. Maar los van innovatie is het belangrijk om weer een scherp beeld te hebben van hoe het debiteurenproces van uw organisatie ervoor staat. Vanuit dat nulpunt is veel mogelijk.

 

Om te komen tot een goed advies bijten wij ons vast in uw materie, we verdiepen ons in uw processen en geloven daarbij in een persoonlijke benadering waarbij we graag nauw samenwerken met uw medewerkers. Zo richten we ons maximaal op klantbehoud. 

Snel resultaat met onze aanbevelingen

 

Dankzij de heldere conclusies en aanbevelingen in ons eindrapport, zijn uw medewerkers in staat resultaat te realiseren. Zelf of met behulp van onze consultants, die al drie decennia succesvol bijdragen aan verbeterslagen voor verschillende organisaties in diverse branches. Met hun bedrijfskundige achtergrond en ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, komen ze snel tot het gewenste resultaat.  

Inspiratiesessie

Een mogelijk startpunt is een inspiratiesessie. Zo ontstaat een eerste beeld van potentiële verbeteringen voor uw organisatie. Wij kijken hierbij naar ontwikkelingen binnen uw branche en naar IT-gedreven ontwikkelingen binnen het vakgebied. Door te sparren met ketenbetrokkenen en onze experts, kan met een andere bril naar de processen en organisatie worden gekeken. Dat geeft ruimte voor nieuwe inzichten en een objectieve blik. We leggen zo de basis voor de oplossingen voor uw order-to-cash proces. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

of behoefte aan een inspiratiesessie?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?