Ik wil een klacht indienen

 

Cannock voert haar taken als financieel-juridisch dienstverlener met de grootste zorg uit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze werkwijze of één van onze medewerkers. Wij vragen je hierover een klacht in te dienen via klacht@cannock.nl. De ontvangen klachten worden geregistreerd en je ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvang je van ons een reactie op de klacht.

 

U kunt uw klacht ook indienen bij het KIGID, meer informatie hierover kunt u  vinden op https://www.kigid.nl/

Waar kunnen we mee helpen?