Factoring

Wat is factoring?

Een van de meest voorkomende financieringsvormen waar Cannock u mee kan helpen is factoring. Factoring is het financieren van de gefactureerde omzet, waardoor u als bedrijf geen zorgen meer hebt over debiteurenadministratie en openstaande facturen. U hoeft niet meer te wachten op de betaling ervan. In de meeste gevallen betaalt de factormaatschappij zelfs binnen 24 uur uit. De factormaatschappij financiert de facturen voor en gaan aan de slag met het innen ervan.  

Voor wie is factoring interessant

 

Factoring is vooral interessant voor mkb-bedrijven met een minimumomzet van ongeveer € 500.000 per jaar. Of het voor uw onderneming een verstandige optie is, hangt af van verschillende factoren. Voor bedrijven die zich in één of meerdere van onderstaande punten herkennen kan factoring een interessante vorm van financiering zijn: 

 

 • Ondernemingen die snel groeien
 • Bedrijven met een lage solvabiliteit (kleiner dan 20%), maar positief rendement
 • Bedrijven met activa die voor meer dan 30% uit handelsvorderingen bestaan  
 • Bedrijven met veel nieuwe of buitenlandse klanten
 • Bedrijven met een sterke seizoensafhankelijke inkomstenstroom
 • Wanneer de eigen debiteurenadministratie op dit moment zwaar wordt belast
 • Ondernemingen die worstelen met niet-betalende debiteuren en oplopende betalingstermijnen

De voordelen van factoring

 

Factoring biedt veel voordelen, waarvan direct beschikken over geld voor veel bedrijven de grootste pré is. 

Er zijn echter nog meer gunstige effecten: 

 

 • Bij factoring ontvangt uw onderneming in veel gevallen een hogere financiering dan bij een traditionele bankkredietfaciliteit 
 • Flexibele financiering en seizoenspieken worden dankzij factoring opgevangen 
 • Profiteer van een lager tot geen kredietrisico (bij ‘non-recourse factoring’) 
 • De vrijgekomen financiële middelen geven de mogelijkheid om snel(ler) te groeien 
 • U profiteert van de kennis en diensten van de factormaatschappij 
 • Bespaar op vaste lasten: weinig omkijken meer naar de debiteurenadministratie 
 • Minder administratieve rompslomp

Hoe gaat Factoring in zijn werk?

Stap 1: Overdragen factu(u)r(en)

Wanneer de factuur voor geleverde goederen of diensten is opgesteld, wordt deze meteen elektronisch naar de factoring maatschappij verzonden.

Stap 2: Betaling factuur

De factoring maatschappij betaalt snel, in de meeste gevallen binnen 24 uur en maximaal 90% van de factuurwaarde minus een factorfee. 

Stap 3: Debiteurenbeheer

De factormaatschappij neemt het beheer van de debiteur helemaal over. Als het nodig is neemt de factormaatschappij contact op met klanten die te laat betalen. Dat doen zij op een zorgvuldige manier, met oog voor de onderlinge klantrelatie. 

Stap 4: Debiteur betaalt

De debiteur betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan de factormaatschappij. 

Stap 5: Betaling resterend bedrag

Zodra de factormaatschappij de betaling van de debiteur heeft ontvangen, maken zij het resterende bedrag minus financieringskosten aan u over. 

Cash Scan Program

Starten met het Cash Scan Program, is beginnen bij het begin: de factorscan. We ondersteunen door uw plannen en uw debiteurenportefeuille te analyseren en uw financieringsbehoefte in kaart te brengen. 

Vrijblijvend advies?

Hans Meijers, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?