Haaglanden Medisch Centrum

Aantal wegblijvers daalt van 7 naar 3 procent door 'Make show'

 

Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag heeft maatregelen genomen om gaten in de agenda tegen te gaan. En met succes: het aantal wegblijvers daalde van 7 naar 3 procent.

Afspraak kost geld

 

Het is vaak lastig uit te leggen waarom er betaald moet worden voor niet-geleverde zorg. Patiënten ervaren zorg over het algemeen als ‘gratis’, aangezien deze betaald wordt door de zorgverzekeraar. Maar voor een patiënt die niet komt opdagen is wel tijd door ziekenhuispersoneel gereserveerd. Tijd waarin personeel andere patiënten kon helpen. Als patiënten niet komen opdagen betekent dit dus een direct verlies voor ziekenhuizen.

 

 "Als patiënten niet komen opdagen betekent dit dus een direct verlies voor ziekenhuizen."

Wilfred Augusson Financieel Manager

No-show facturen

 

Wilfred Augusson, financieel manager Haaglanden Medisch Centrum: “No-show factureren is een arbeidsintensieve activiteit waar we niet op zijn ingericht. Bovendien had een aantal afdelingen al ervaring opgedaan met het factureren en innen van no-show. Ons scoringpercentage bleek bijzonder laag en de inspanningen stonden niet in verhouding tot de opbrengsten. Toch wilden we graag onderzoeken of het voor ons mogelijk was om op grote schaal no-show te factureren.

Veel meer facturen

 

De consequentie van dit besluit zou een forse toename van het aantal nota’s met relatief kleine bedragen betekenen. We zochten daarom naar een partij die wel in staat is om de inning van dit soort facturen efficiënt ter hand te nemen. Ook hebben we samen met Cannock gezocht naar een werkwijze waarbij wordt voorkomen dat patiënten ten onrechte een nota ontvangen."

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?