Skip to the content

Er verandert veel in de pensioenwereld. Nieuwe regels stellen hogere eisen aan compliance en risicomanagement. Niet alle pensioenuitvoerders hebben op dit moment een transparant proces en maken gebruik van alle voordelen van digitalisering.

Cannock factureert en incasseert niet alleen tegen lagere kosten, maar verbetert tegelijkertijd de klanttevredenheid én houdt grip op het betaalgedrag van klanten.

Heldere rapportages en een dashboard op maat

Controle hebben over de essentiële processen binnen de organisatie is belangrijk, van premienota tot en met betaling. Bij Cannock laten we niets aan het toeval over. Wij werken transparant en geven inzicht in hoe de portefeuille zich ontwikkelt. Hierover ontvangen onze opdrachtgevers een heldere maandrapportage die aansluit op gemaakte Service Level afpraken en de geformuleerde KPI’s.

Een wereld te winnen

Cannock ziet hoe de pensioenuitvoering zich in een speelveld vol uitdagingen bevindt. Aan de ene kant vraagt de regelgeving aandacht, aan de andere kant staan klanttevredenheid en communicatie centraal. Logisch dat pensioenfondsen taken uitbesteden, om zich te kunnen focussen op hun kerntaken.

Wij zien dat er in de uitvoering van taken nog veel te winnen valt op het gebied van:

Advies en tijdelijke ondersteuning

Cannock heeft veel ervaring met het digitaliseren van het O2C-proces bij verzekeraars en pensioenfondsen. Wij geven onze opdrachtgevers advies en bieden tijdelijke professionele ondersteuning.

Beter klantcontact én lagere kosten

Bij Cannock gaat beter klantcontact goed samen met lagere uitvoeringskosten. Dat komt omdat wij zorgen voor een digitaal, en toch persoonlijk, order-to-cash (O2C) proces. Dit brengt meer efficiency, betere rapportages, meer transparantie en een beter risicomanagement met zich mee. En het belangrijkste: meer tevreden klanten en lagere uitvoeringskosten.

Neem contact op

Andre van de Ende, Business Consultant

Bel 088 - 11 68 100

Klantcase Pensioenfonds Detailhandel

“34% minder incassodossiers dankzij digitalisering"

Meer over de ervaringen van Pensioenfonds Detailhandel lezen?