Skip to the content

Eneco besteedt bijna het gehele credit managementproces uit. Vanaf de credit check tot het uiteindelijk gerechtelijk uitwinnen van de portefeuille en schuldbewaking. Cannock is sinds 2005 de grootste partner van Eneco in het minnelijke traject. De langdurige relatie tussen de energieleverancier en Cannock levert beide partijen veel op. Door kennisdeling en procesinnovatie is een unieke samenwerking ontstaan. 

Investeren in partnership

Cannock en Eneco werken al jarenlang samen en dit langdurige partnership leidt tot mooie resultaten. Wij spraken over de intensieve samenwerking met Kevin Priem, Partnership Manager Credit Management bij Eneco. Kevin licht toe: “Dankzij het wederzijds vertrouwen blijven we graag investeren in de relatie met Cannock. Wij willen met hen innoveren en zetten in op co-creatie. Dit werkt voor ons heel fijn, we krijgen namelijk veel meer gedaan.” De samenwerking tussen Cannock en Eneco is zo intensief, dat beide partijen elkaar inmiddels adviseren over allerlei onderdelen in het incassoproces. Dat draagt niet alleen bij aan een nog betere samenwerking maar bovenal aan de kwaliteit van de dienstverlening en het doorvoeren van vernieuwingen. Cannock kent de energiebranche goed en is daardoor in staat om Eneco van feedback en nieuwe ideeën te voorzien.

Veel verder dan alleen incasseren

Klanttevredenheid is voor Eneco een belangrijk speerpunt. Daarom voert de energieleverancier samen met Cannock klanttevredenheidsonderzoeken uit tijdens het gehele incassoproces. Medewerkers van Cannock zijn gewend om mee te denken met de klant over haalbare oplossingen. Om klanten nog beter te helpen, wisselen Cannock en Eneco hierover continu ideeën uit. Kevin vertelt: “Om de klant tevreden te houden zien we in de nabije toekomst verschillende kansen om nog meer data in te zetten zodat de klant het gevoel krijgt dat hij een-op-een met ons praat. Nummerherkenning speelt daarbij ook een rol. De klant wordt dan meteen persoonlijk aangesproken door de telefonist. Cannock heeft via een beveiligde verbinding en een gebruikersovereenkomst inzicht in de historie van de klant met een incassodossier. Hierdoor kan deze nog gerichter worden geholpen. Dat blijven we doen en uitbreiden waar mogelijk.”

Innovatie: het incassoproces simpeler maken

Innoveren is voor zowel Eneco als Cannock heel belangrijk, omgevingsfactoren wisselen immers constant. Op het gebied van innovatie trekken de partijen samen op. Nieuwe ideeën worden uitgewerkt, getest en geëvalueerd. “Cannock is een belangrijke schakel in ons gehele incassoproces en terwijl ze het dossier behandelen voegen ze maximale waarde toe. Zelfs als er niet geïncasseerd wordt.” Het incassoproces wordt steeds simpeler en beter gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan innovaties in digitalisering van facturatie en betalingsmogelijkheden. Mogelijkheden die door Cannock ten volle worden benut en er bovendien voor zorgen dat de drempel om te betalen zo laag mogelijk blijft. Dat draagt weer bij aan vroegsignalering van schuldenproblematiek 

Meer lezen over de verbeteringen die wij met Eneco doorvoerden?

Een blik op de toekomst

Cannock kijkt met haar klanten constant vooruit. Credit management gaat veel verder dan het incasseren van vorderingen. De klant staat centraal, klantvriendelijkheid is belangrijker dan ooit en beschikbare data wordt steeds slimmer ingezet. “Trends rondom digitalisering en personalisatie blijven Eneco aanspreken. Daarnaast blijven we altijd kijken naar procesoptimalisatie in het incassostuk. Het proces dat we nu samen met Cannock hebben staan is in de basis al heel solide.” vertelt Kevin.

Trends rondom digitalisering en personalisatie blijven Eneco aanspreken. Daarnaast
blijven we altijd kijken naar procesoptimalisatie in het incassostuk. Het proces dat we
nu samen met Cannock hebben staan is in de basis al heel solide.

Interview

"Cannock is een belangrijke schakel in ons incassoproces en terwijl ze het dossier behandelen voegen ze maximale waarde toe."

Meer over de ervaringen van Eneco lezen? Lees het interview met Kevin Priem