Terugdringen wachtrijproblematiek door gerichte aanpak

Van ‘No show’ naar ‘Make show’

 

Ziekenhuizen streven naar veilige en specialistische zorgverlening met de hoogst haalbare kwaliteit. Een goede patiëntbeleving staat hoog op de agenda. Hier past een no show strategie niet bij. Of juist wel?

De kern van de oplossing zit in preventie

 

Door de gedachten van een no show aanpak om te draaien naar een make show aanpak draagt dit wel degelijk bij aan de visie van ziekenhuizen. Aan de voorkant worden activiteiten ontplooid die ervoor zorgen dat het aantal no show afspraken wordt teruggedrongen. Patiënten die niet op hun afspraak verschijnen leveren namelijk een significante kostenpost op voor ziekenhuizen.

 

Denk aan een inefficiënte bezettingsgraad van artsen en specialisten en patiëntafspraken die opnieuw gepland moeten worden. Activiteiten die voorkomen kunnen worden door een goed ingericht proces, gebaseerd op preventie.

 

Door alle hectiek van de Corona crisis staat dit onderwerp wellicht minder hoog op de agenda. Door juist nu aandacht te geven aan de juiste processen rondom make show is het ziekenhuis straks klaar voor de toekomst.

Preventie en patiëntbeleving

 

Een preventieve aanpak zorgt voor vermindering van de werkdruk. Dit begint bij het optimaliseren van de kwaliteit van patiëntgegevens aan de voorkant van het proces. Bij inschrijving in het ziekenhuis of een polibezoek direct een telefoonnummer en/of e-mailadres uitvragen draagt bij aan de datakwaliteit van het ziekenhuis. Vervolgens kun je handmatige taken reduceren door processen te automatiseren. Dit levert tijdwinst op.

 

Een voorbeeld van preventie is het versturen van een herinnering van de afspraak aan de patiënt. In verschillende ziekenhuizen heeft een sms-service voorafgaand aan een afspraak een winst opgeleverd van 55% tot 65% minder no show afspraken.

No show factuur

 

De volgende stap is het versturen van een no show factuur. Maar levert dit dan geen imagoschade op? Ons uitgangspunt is om zonder enige imagoschade het aantal no show afspraken terug te dringen. Het correct en adequaat omgaan met disputen is hierbij van groot belang. Hier zit namelijk het grootste risico in voor wat betreft imagoschade. Disputen met patiënten dienen te allen tijde voorkomen te worden. Zorg ervoor dat de communicatie helder is en dat het dispuut zo snel als mogelijk wordt opgelost. In dit kader is het belangrijk dat er een uniforme werkwijze van administreren van no shows is. Een goede registratie is namelijk de basis van alles. Wij geloven in het opvoedkundig karakter van deze aanpak. Om echt successen te boeken moet je sanctioneren door het toesturen van een no show factuur.

"Geheel vanuit een opvoedkundig karakter streven we naar het ontzorgen van ziekenhuizen."

Cannock ontzorgt

 

Het Make show & No show facturatieproces kunnen wij geheel verzorgen uit naam van het ziekenhuis met de benodigde look and feel en volledig vanuit de wensen van de opdrachtgever. Het ziekenhuis maakt geen extra kosten voor deze dienstverlening, omdat de opbrengsten van dit proces de kosten overstijgen. De no show propositie levert dus zelfs een inkomstenstroom op voor het ziekenhuis en nog belangrijker een significante verlaging van het aantal no shows en dus een betere bezettingsgraad van de specialisten.

 

Onze ervaring leert dat patiënten vaker op hun afspraken (gaan) verschijnen nadat ze of goed geïnformeerd zijn en een pre-notificatie van de afspraak hebben gehad, ofwel een rekening hebben gekregen voor het niet nakomen van hun ziekenhuisafspraak. Geheel vanuit een opvoedkundig karakter streven we naar het ontzorgen van ziekenhuizen. Aanvullend hierop biedt deze aanpak ook de mogelijkheid om de patiëntendatabase te optimaliseren. Zodra er persoonlijk contact is met een patiënt kan de patiëntkaart direct worden aangevuld met de juiste gegevens.

"De No show propositie levert dus zelfs een inkomstenstroom op voor het ziekenhuis en nog belangrijker een significante verlaging van het aantal no shows en dus een betere bezettingsgraad van de specialisten."

Marc Lamberts Accountmanager

Benieuwd naar onze aanpak?

We werken samen met diverse ziekenhuizen, waaronder Erasmus Medisch Centrum en HMC. In de klantcase van HMC lichten wij onze werkwijze toe.

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?