Wat verandert er allemaal met de nieuwe Wki wetgeving?

Rotterdam, 2 april 2024 – Vanaf april is de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) van kracht. Daarmee worden aan alle private partijen die aan buitenrechtelijke incasso doen voor het eerst wettelijke eisen gesteld. Voor de professionele partijen in de incassobranche verandert er niet veel, verwachten Eef van Riet (CCO Cannock-EDR Holding) en Maarten Pieter Remmen (algemeen directeur EDR Credit Services). Bedrijven en organisaties die zelf hun incasso uitvoeren en daarbij incassokosten aanzeggen en opleggen, zullen echter een flinke slag moeten maken om problemen te voorkomen.  

Zelf kiezen welke werkzaamheden u uitbesteedt

 

Met de Wki komt er een verplicht register voor alle private partijen die zich op enige wijze met incasso gericht op consumenten en aan consumenten gelijkgestelden bezighouden. Daarmee komt een einde aan het incasso-ondernemen als vrij beroep. Ook worden álle schuldeisende partijen gebonden aan de herziene Wet incassokosten (Wik) die vanaf oktober van kracht is. Zij moeten bij opstapelende vorderingen ten aanzien van consumenten een lagere kostenopslag gaan rekenen dan voorheen. De nieuwe staffel is per 1 april a.s. van kracht met een overbruggingsperiode van 6 maanden en wie ermee de fout in gaat, kan door het ministerie van Justitie en Veiligheid worden aangepakt en wacht hoge boetes. 

 

Realistischer beeld van sector dankzij regulering
“Wij zijn blij met de nieuwe regels”, zegt Maarten Pieter Remmen. Volgens hem ontstaat met de Wki eindelijk een gelijk speelveld. “Sinds jaar en dag hebben we voor gespecialiseerde incassopartijen in Nederland de branchevereniging NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen. Die hanteert ook een keurmerk waar alle leden aan moeten voldoen. De meeste regels die nu van kracht worden, zijn onder de NVI-leden, waaronder wijzelf, al jarenlang staande praktijk. Dat zijn echter maar zo’n 25 van de 700 ondernemingen die een KvK-registratie hebben waarbij de term incasso in de omschrijving wordt genoemd. De NVI pleit er dan ook al jaren voor dat er regulering voor alle partijen komt in plaats van alleen vrijwillige zelfregulering door een paar partijen.”  Volgens Remmen heeft het ongereguleerde deel de hele incassobranche - ook de welwillende sectorgenoten - een slechte naam gegeven door het voeren van perverse verdienmodellen. Daarbij werden onder meer bij debiteuren hoge extra kosten in rekening gebracht onder het mom van administratiekosten.

 

 

 

 

 

De nieuwe Wki moet aan deze praktijken paal en perk stellen. Remmen hoopt dat de regulering en een goede naleving zorgen voor een realistischer, positiever beeld van incasso-ondernemingen. “Er is een negatief beeld van onze branche omdat wij hoofdzakelijk worden geassocieerd met schulden. Maar we spelen juist een belangrijke rol bij het voorkómen van problematische schulden doordat we mensen helpen om aan vorderingen te voldoen”, aldus Remmen.

 

‘Wetgeving geldt voor iedereen die ook maar iets met incasso doet’

 

Eef van Riet - CCO Cannock-EDR Holding

 

Het zelfregulerende karakter van de gespecialiseerde incassobranche waar Cannock en EDR onder vallen, zorgt ervoor dat er bij het kantoor weinig hoeft te veranderen vanaf 1 april, vertelt Eef van Riet. “Ten eerste moeten we ons inschrijven in het incassoregister. Dat brengt flinke kosten met zich mee, maar dat is voor een partij van onze omvang geen probleem. 

 

 

 

 

 

De tweede hoofdzaak is dat wij aanpassingen in onze systemen doorvoeren om incassokosten anders te berekenen en daarmee te voldoen aan de nieuwe staffel." Veel andere onderdelen van de nieuwe wetgeving, waaronder een juiste omgang met klachten, kwaliteitseisen rond vakbekwaamheid en inzichtelijkheid van vorderingen, zijn bij Cannock en EDR al lange tijd staande praktijk.
De nieuwe kwaliteitseisen zijn wèl zeer ingrijpend voor niet-gespecialiseerde bedrijven die zelf hun incasso uitvoeren. Van Riet: “In de Wki staat dat alle schuldeisers zijn gebonden aan de Wik. Die formulering houdt in dat de nieuwe regels over kostenstapeling straks gelden voor iedereen die ook maar iets met incasso doet”, aldus Van Riet. “Dus ook voor de bedrijven die zelf incassobureautje spelen, om het oneerbiedig te zeggen. Er komt qua nieuwe verplichtingen dus erg veel op hen af. Zo moeten zij ook hun systemen aanpassen. Wat het voor zulke partijen overigens niet gemakkelijker maakt, is dat de nieuwe standaarden in de Wki niet alleen de consument beschermen, maar ook aan consumenten gelijkgestelden. Dat wil zeggen dat incassanten bij vorderingen ten aanzien van zzp’ers, éénmanszaken en vennootschappen onder firma óók rekening moeten houden met de Wki en de nieuwe Wik-staffels. Daar komt overigens nog bij dat de verantwoordelijkheid van incasso-uitvoerders onder de Algemene verordening gegevensbescherming groter wordt doordat ze ook verantwoordelijk worden voor de persoonsgegevens die ze verzamelen en gebruiken.”

Meer vraag naar incassodienstverlening verwacht met nieuwe Wki

“Zelf voor incassobureautje spelen is er eigenlijk niet meer bij met deze nieuwe wetgeving”, vat Van Riet samen. Justis, de screeningsdienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaat vanaf april toezien op de naleving van de nieuwe regels en bij overtreding kunnen de gevolgen niet misselijk zijn. Van Riet: “Die variëren van het niet meer mogen uitvoeren van incasso-activiteiten tot gepeperde handhavingsboetes.”
Van Riet en Remmen verwachten met de Wki dan ook een hogere vraag naar incassodienstverlening vanuit (bijvoorbeeld) mkb-ondernemingen die meer gaan uitbesteden in plaats van zelf doen. “Zij bewijzen zichzelf en hun debiteuren daarmee echt een dienst”, stelt Remmen. “Het uitblijven van betalingen bij consumenten heeft een breed scala aan oorzaken: ontslag, gezondheidsproblemen, een echtscheiding, noem maar op. Het goede aan het gespecialiseerde deel van onze branche is dat we getraind zijn om dit te herkennen en mensen te helpen om zo goed als kan hun rekeningen te betalen.”

Hulp nodig bij de implementatie van de nieuwe Wki en Wik?

Bij Cannock zijn we klaar voor de nieuwe Wki. Als u als bedrijf nog niet het overzicht heeft en niet klaar bent voor de nieuwe wetgeving en wel wat specifieke hulp kan gebruiken dan hebben wij een aantal consultants in de startblokken staan om ook uw onderneming WKi en Wik-proof te maken. Dat kan veel problemen schelen.

 

Maar wees er snel bij want wij verwachten juist nu een grote vraag voor de invoering van de nieuwe Wki-wetgeving. Stuur een email aan Sander.Vrouwenfelder@cannock.nl, Quinten.vanderGraaf@cannock.nl.  Of bel direct met Sander of Quinten.

 

Waar kunnen we mee helpen?