Meerwaarde in een tijd van groeiende schuldenproblematiek

Het is duidelijk dat de uitdagingen rondom het betalen van (energie-)rekeningen niet kleiner zijn geworden in de afgelopen maanden. Dagelijks komen we situaties tegen waarin het betalen van de rekeningen problematisch is. Vorig jaar al hebben we onze blik op de energiemarkt gedeeld. En in de eerste weken van dit jaar is duidelijk dat de aandacht voor het effect van de stijgende energieprijzen op de schuldenproblematiek niet mag verslappen. 

De energiemarkt als focuspunt

 

De stijgende prijzen raken zo ongeveer iedereen op een heel directe manier en zorgen er bij een steeds groter wordende groep mensen voor dat zij niet tijdig aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. En dat is impactvol en zwaar, want het gevoel van bewegingsvrijheid neemt af. De moeilijkheid is dat partijen begrip kunnen hebben voor elkaars situatie, maar er wel degelijk een adequate oplossing moet volgen die past in de tijd van nu. Op een verantwoorde en menselijke manier. Want we zijn ons allemaal bewust van de groeiende schuldenproblematiek en ieders rol daarin. Daarom geloven we dat nog meer bereikt kan worden door samen te werken en inzicht te hebben in gedrag en behoeften van de betrokkenen. 

Ook de overheid is zich daarvan bewust en stuurt aan op Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Daarbij legt zij flink wat extra regels op waaraan voldaan moet worden binnen het aanmaanproces. En hoewel het doel van deze maatregelen helder en begrijpelijk is, zorgt de implementatie ervan met regelmaat voor problemen met terugmeldingen vanuit privacywetgeving. Met de beste intenties, maar lastig uitvoerbaar.  

De rol die Cannock daarin speelt

 

En precies daar, in dat spanningsveld, is voor Cannock een rol weggelegd. Onze jarenlange ervaring binnen de energiemarkt zorgt ervoor dat we ons kunnen verplaatsen in de verschillende stakeholders binnen het spel. We kennen alle mogelijke routes die bijdragen aan incassosucces en zien het als onze missie om daarmee weer lucht te geven aan alle partijen. De lucht om te betalen, ondernemen, investeren of af te lossen. 

 

Het is ons doel om op een menselijke maar professionele manier bij te dragen aan het proces van order-to-cash, en met behulp van branchekennis en verschillende bewezen oplossingen structureel het verschil te maken. Dat vraagt om verdieping in  onze opdrachtgevers en hun klanten, optimale aansluiting bij de bedrijfsprocessen en aandacht voor de mens. Nu de nood bijzonder hoog is, past die rol ons beter dan ooit. Dus stellen we onszelf de vragen; wat is incassosucces? Wanneer hebben wij ons doel bereikt? En welke grotere uitdaging gaan we aan wanneer we zeggen dat we geen enkele stakeholder uit het oog verliezen. Dat gaat verder dan een bedrag incasseren en heeft ons ertoe aangezet onze aanpak verder aan te scherpen. 

 

Een mooi voorbeeld van deze vernieuwde aanpak is de samenwerking met de NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en hun platform Geldfit.nl. Een samenwerking waar we trots op zijn en die past bij de menselijke aanpak, omdat het ons in staat stelt om debiteuren met (beginnende) geldzorgen een laagdrempelige route naar passende schuldhulp te bieden. Deze aansluiting is aanvullend op de NVVK-convenanten en geldende verplichtingen voor energiemaatschappijen. Hierdoor kan Vroeg Eropaf later in het proces plaatsvinden, zonder dat er compliance problemen ontstaan. 

Precasso

 

Maar ook onze nieuwe dienst Precasso – een preventieve aanpak gericht op het voorkomen van incasso- en/of juridische procedures – is een concrete uiting van onze ambitie om het maatschappelijke belang groter te maken en samen met onze opdrachtgevers en partners de schuldenproblematiek in te perken.

Door screening aan de voordeur, het optimaliseren van debiteurenbeheer en de aansluiting bij wet- en regelgeving, signaleren we sneller waar de problemen ontstaan. Met als resultaat een hoge klanttevredenheid en klantbehoud. En vooral ook een toename in uw sociaal- en financieel rendement. Zo voegt Cannock niet alleen waarde toe aan uw orde-to-cash proces, maar ook aan het grotere plaatje; een bijdrage leveren aan de oplossing van het schuldenproblematiek samen met  haar stakeholders. 

Benieuwd naar onze ervaringen binnen de Energiemarkt en wat Cannock voor u kan betekenen?

Neem contact op

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?