Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoe werkt dat binnen de incassodienstverlening?

Integer en kostenbewust

 

Bij Cannock vinden we het belangrijk dat er veel aandacht is voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Schuldenaren zijn erbij gebaat dat schulden zo vroeg mogelijk worden opgelost. Hoe eerder wij handelen, hoe kleiner de kans op escalatie. Door een evenwichtige balans tussen de belangen van alle betrokkenen halen we op alle vlakken het maximale rendement uit vorderingen. De nadruk ligt op preventie in de debiteurenbeheerfase en hierdoor voorkomen we onnodige kosten in de externe minnelijke (en juridische) incassofase. Interne richtlijnen helpen onze medewerkers om meer focus te houden op maatschappelijk verantwoord incasseren.

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op 3 pijlers:

1. De opdrachtgever

 

De maatschappelijke wijze van incasseren bespreken wij met onze opdrachtgevers. Samen met hen bedenken we snelle en passende oplossingen voor schuldenaars. Wij zijn ons ervan bewust dat wij (doorgaans) handelen uit naam van onze opdrachtgevers richting mensen, bedrijven en instellingen.

2. De debiteur

 

Communicatie naar debiteuren wordt in begrijpelijke taal uitgelegd. Alle medewerkers beschikken over de benodigde relevante kennis en zijn goed getraind om situaties te beheersen. Tijdens huisbezoeken gaan we persoonlijk het gesprek aan met de debiteur en kan het betalingsgedrag beter worden beheerst. Digitale betaalmogelijkheden en multichannel communicatiekanalen zorgen voor een efficiënt proces.

3. Onze medewerkers

 

Door medewerkers op te leiden en voortdurend te begeleiden zijn zij goed voorbereid op hun taken en verantwoordelijkheden. Wij werken met KPI’s en hebben kwaliteitsregels vastgelegd in interne werkprotocollen. Medewerkers worden op zakelijk en persoonlijk vlak geholpen door voortdurende training en persoonlijke coaching. Een goede fysieke en mentale conditie wordt gestimuleerd.

Wat betekent dit in de praktijk?

Cannock wil niet alleen maatschappelijk verantwoord incasseren, maar deze maatschappelijke rol ook buiten de dienstverlening vormgeven. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning die wij bieden aan leefbaarheidsprojecten van opdrachtgevers uit de woningcorporatiesector. Met een SROI (Social Return on Investment) budget wordt onder andere de voedselbank ondersteund.

 

In onze eigen omgeving vinden we het belangrijk om medewerkers een prettige en veilige werkplek te bieden en onze CO2-uitstoot terug te dringen. Onlangs zijn we met onze kantoren in Druten en Rotterdam verhuisd naar energiezuinige panden. Thuiswerken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Zo beperken wij de reisbewegingen. Een onafhankelijke Risk & Compliance manager houdt toezicht op ons ethisch handelen.

Altijd in beweging

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en incasseren blijft continu bij Cannock onder de aandacht. Ons vakgebied, credit management, is altijd in beweging en dat geldt ook voor onze organisatie. Wij willen voorop blijven lopen met onze kennis, data, intelligente oplossingen en inlevingsvermogen. Daardoor is het mogelijk om ons nog beter te verplaatsen in onze opdrachtgevers en de beleving van hun klanten.

 

We benutten ieder contactmoment in het betaalproces om de relatie met klanten te versterken. Dat valt of staat met inlevingsvermogen. We voelen feilloos de behoeftes aan van onze opdrachtgevers en hun klanten. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen bereiken we veel resultaat. Tijdens het gehele betaalproces hebben we oprechte aandacht voor de klanten van onze klanten. Dat maakt ons niet zomaar een partner in betalingsoplossingen, maar een verlengstuk van de organisatie.

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?