Minnelijke incasso

Minnelijke Incasso

Onze aandacht voor communicatie en de onderlinge relatie met zowel onze opdrachtgever als uw klant zorgt voor een belangrijke focus op de minnelijke incassofase. Daar behalen we voor u het grootste resultaat zonder de aanvullende kosten en lange doorlooptijd van een juridische fase. Onze kracht zit in de kennis en skills om deze fase optimaal in te richten en ons maximaal in te zetten om tot een oplossing te komen.

 

Daarbij benutten we bewezen processen en tools, voelen we feilloos aan hoe die het beste tot hun recht komen en hebben we oog voor uw uitdagingen en doelen. Maar uiteraard ook kennis van de beste en meest laagdrempelige communicatiemiddelen om het betaalgedrag van uw klanten positief te beïnvloeden. 

 

Met ruim 30 jaar ervaring zijn we ons volledig bewust van de uitwerking van onze dienstverlening op uw processen, rendement en doelstellingen. Daarom hebben we oplossingen voor handen die uw uitdagingen helpen verkleinen. Onze samenwerking brengt veel meer dan alleen geïncasseerde betalingen. Hij levert groei op in focus, ruimte en resultaat en een hoge klanttevredenheid. 

De minnelijk incassofase

 

Cannock start de minnelijke incassofase met het inzetten van verschillende middelen, afhankelijk van de data waarover we beschikken. We versturen een aantal aanmaningen en/of e-mails, waarin we vermelden wat de hoogte van de vordering is en welke extra kosten er in rekening worden gebracht. 

 

Daarnaast zetten we aanvullende middelen in, afhankelijk van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. We beschikken over geavanceerde digitale communicatiemiddelen en hebben de mogelijkheid om huisbezoeken af te leggen.

Het starten van een minnelijk incassotraject: de WIK-brief

 

Bij het starten van een incassotraject moeten we rekening houden met wettelijk gestelde eisen. Het minnelijke incassotraject start daarom met het versturen van een ingebrekestelling (B2B-klanten) of de zogenaamde WIK-brief aan consumenten (WIK staat voor Wettelijke Incasso Kosten).

In de brief wordt aangekondigd dat uw klant nog één keer de kans krijgt om te betalen voordat er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze brief moet aan een aantal eisen voldoen en kan door Cannock worden verstuurd of door uw eigen organisatie.

Onze inzet

 

We streven naar maximaal incassoresultaat, zonder ons inlevingsvermogen voor de situatie van uw klant te verliezen. Met een zorgvuldige en preventieve aanpak, waarbij we onnodige kosten(stapeling) voor klant en opdrachtgever voorkomen, door maximale inspanning te leveren in de minnelijke incassofase.

 

Als openstaande vorderingen na het doorlopen van een minnelijk incassotraject nog niet volledig zijn betaald, dan kan een juridisch incassotraject worden opgestart.

 

Herincasso

 

Is een klant niet te vinden of blijft de vordering om een andere reden onbetaald? Cannock biedt de optie voor herincasso. Onze zusterorganisatie EDR monitort uw klant en de financiële positie. Zodra mogelijkheden zich voordoen worden direct acties ondernomen om succesvol te incasseren.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?