Juridische incasso

Juridische Incasso

Wanneer een vordering tijdens het minnelijke incassoproces niet volledig is betaald, kan een juridisch incassotraject worden opgestart. We noemen dit ook wel de gerechtelijke fase, omdat de vordering van de niet-betalende klant wordt voorgelegd aan de rechter. Hiervoor moet een deurwaarderskantoor worden ingeschakeld. Wij verzorgen de communicatie met het deurwaarderskantoor en blijven voor onze opdrachtgever het aanspreekpunt.

Naar de rechter: dagvaarden

 

De gerechtelijke fase start met het opstellen van een dagvaarding. Hierin wordt uw klant opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder opgesteld en bezorgd. Niet alleen is het een oproep om voor de rechtbank te verschijnen, ook verzoeken we de rechter om de proceskosten voor rekening van uw klant te laten komen.

 

Op een dagvaarding kan mondeling of schriftelijk gereageerd worden. Gebeurt dit niet, dan doet de rechter uitspraak. In dat geval volgt een verstekvonnis. Arbitrage is een alternatief voor een juridische procedure. Neem contact met ons op om dit te bespreken.

 

Executietraject

 

Ook wanneer er een vonnis is, betekent dit nog niet dat er automatisch een betaling volgt. Het executietraject gaat van start en de gerechtsdeurwaarder kan met het vonnis beslag leggen op loon, banksaldo of bezittingen. 

 

Cannock werkt samen met gerenommeerde partners gerechtsdeurwaarders, die uw klanten respectvol behandelen. Tijdens het traject houden wij contact met het kantoor van de deurwaarder en begeleiden onze opdrachtgevers tijdens dit proces. De status van uw dossiers in de gerechtelijke fase zijn ook inzichtelijk in ons klantenportaal.

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?