Zorgsector

In de zorgsector zijn ‘no shows’ een groot probleem. Ze kosten onze samenleving honderden miljoenen euro’s per jaar en het gaat ten koste van de tijd die specialisten beschikbaar hebben. Ook de financiële bedrijfsvoering wordt in de zorg steeds belangrijker.

De verzekerde zorg neemt steeds verder af en zorginstellingen worden door bezuinigingen gedwongen om structureel kosten te besparen en hun resultaten te verbeteren. Ook zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de efficiency van ziekenhuizen.Om verspilling van tijd en geld tegen te gaan, is het optimaliseren van het debiteurenbeheer noodzakelijk.

Cannock maakt het verschil, door mee te denken met opdrachtgevers in de zorgsector en patiënten bewust te maken van de gevolgen van een ‘no show’.

Verspilling tegengaan

 

Een goede manier om verspilling van geld en kostbare zorg tegen te gaan, is het optimaliseren van het facturatieproces en debiteurenbeheer. In de praktijk zien wij dat ziekenhuizen en zorginstellingen dit vaak niet efficiënt genoeg hebben ingericht. Met niet-declarabele kosten, langere wachtkamertijden en frustraties bij patiënten en werknemers tot gevolg. Dit heeft een groot effect op het imago van een ziekenhuis of zorginstelling.

Van ‘No show’ naar ‘Make show’

 

Credit management in de zorgsector vraagt om inlevingsvermogen en denken vanuit de patiënt. Hoe is het no showbeleid ingericht en worden hierbij alle mogelijkheden om no show tegen te gaan, optimaal benut?

 

Onze kennis van de branche combineren we dan ook met onze specialiteit: effectief credit management. Om van ‘no show’ naar ‘make show’ te gaan, nemen we het gehele facturatieproces onder de loep. Primair richten we ons op het verhogen van het aantal mensen dat wel op de afspraak verschijnt. Patiënten hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar een zorginstelling kan het percentage ‘no shows’ helpen te verlagen door het inzetten van de juiste communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld door iemand zelf aan te laten geven op welke manier men aan de afspraak herinnerd wil worden.

Processen efficiënt inrichten

 

In het voortraject pakken we alle zaken op die voor problemen kunnen zorgen. Denk hierbij aan onverzekerde patiënten, passief agendabeheer, een inefficiënt afmeldproces en onnodige administratieve handelingen. Bij een no show proberen we altijd de reden te achterhalen. Eventueel sturen we, als dat het beleid is van de zorginstelling, een factuur aan de patiënt. We laten graag zien hoe Cannock dit in de praktijk voor opdrachtgevers in de zorg inricht.

 

Voordelen van het inrichten van een ‘no show’ naar ‘make show’ beleid:

Percentage no show daalt van 8% naar 3% (landelijk gemiddelde)
Verbeteren van de service richting patiënt
Verhogen van de klanttevredenheid
Verhogen van de medewerkerstevredenheid en verlagen van de werkdruk
Bijdrage aan LEAN-trajecten

HMC aan het woord

"De No show propositie levert dus zelfs een inkomstenstroom op voor het ziekenhuis en nog belangrijker een significante verlaging van het aantal no shows en dus een betere bezettingsgraad van de specialisten."

Marc Lamberts Sales Manager GMZ

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?