Woningcorporaties

Woningcorporaties willen huurachterstanden en ontruimingsprocedures voorkomen. Cannock zorgt voor meer grip op het huurincasso proces, doet aan vroegsignalering én voorkomt hiermee dat huurders verder in de problemen komen.

Meer incasseren en huurders helpen

Woningcorporaties weten Cannock al jaren te vinden. Wij krijgen het voor elkaar om in een kort tijdsbestek het huurachterstandspercentage te verlagen. Los van dit financiële rendement, ‘scoren’ wij vooral met ons sociaal rendement. Dit zien wij dan ook als het belangrijkste aspect binnen het huurincasso proces. De nadruk ligt hierbij op de minnelijke fase. Dit betekent dat wij er alles aan doen om overdracht naar de deurwaardersfase, en een uiteindelijke rechtsgang, te voorkomen. Deze aanpak leidt tot een beter financieel rendement voor de woningcorporatie en verhoogt het sociaal rendement voor de huurder.

Waardering

Met de inzet van onze mensen, middelen en systemen bieden wij meerwaarde voor woningcorporaties. Bovendien investeren we hier continu in. Met trainingen en opleidingen voor onze medewerkers en voor onze klanten, maar ook door het inzetten van verschillende communicatiemiddelen. Huurders worden bijvoorbeeld via diverse kanalen door ons benaderd. Dit verhoogt de kans op een contactmoment en uiteindelijke betaling.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat een focus op vroegsignalering betalingsproblemen kan voorkomen. Met onze service calls over storno’s of verlate huurbetalingen zorgen we ervoor dat we in een vroeg stadium met de huurder in contact komen. Hierdoor beschikken woningcorporaties sneller over de huurgelden en komt de huurder niet voor extra kosten te staan. Om financiële problemen in de toekomst te voorkomen bieden we huurders budgetondersteuning en trainingen aan. Huurders hebben veel waardering voor onze dienstverlening, die we uit naam van woningcorporaties uitvoeren.

 

Advies en (tijdelijke) ondersteuning

 

Door het huurincasso traject (deels) over te nemen, helpen we woningcorporaties met het behalen van een beter sociaal en financieel rendement. Zij kunnen ook bij ons terecht voor advies of tijdelijke ondersteuning middels detachering. Voor corporaties die willen weten wat er binnen de eigen organisatie goed gaat en wat beter kan, start Cannock een adviestraject. Wij garanderen de aangedragen adviezen ervoor zorgen dat de kosten hiervoor snel terugverdiend worden. Benieuwd naar de prestaties van jouw corporatie? Neem gerust contact met ons op, wij komen graag met je in gesprek.

Advies
Van papier naar digitaal
Co- en outsourcing
Extern minnelijk incassoproject
Detachering
Huisbezoeken
Training & opleiding
Sociaal-maatschappelijk incasseren

"Wij zijn ervan overtuigd dat een focus op vroegsignalering betalingsproblemen kan voorkomen. "

Marc Lamberts Sales Manager GMZ

Vrijblijvend advies?

Marc Lamberts, Accountmanager

 

Waar kunnen we mee helpen?