Verzekeraars

De markt voor verzekeraars is continu in beweging. Veranderende regelgeving, zoals Solvency II, stelt bovendien strenge eisen aan de kapitaalpositie van verzekeraars en de concurrentie is enorm.

Cannock werkt voor, en samen met, verschillende verzekeraars en volmachtbedrijven door het order-to-cash (O2C) proces onder de loep te nemen. Onze ervaring leert dat er vaak nog veel te winnen valt op het gebied van efficiency, digitalisering en het inrichten van een klantgericht creditmanagementproces. Wijzijn ervan overtuigd dat dit een positieve invloed heeft op het betalingsgedrag en het behoud van klanten.

Dataverrijking

 

Het verrijken van data is nodig om klanten goed en gericht te kunnen bedienen, ook tijdens het prolongatie- en creditmanagementproces. Meer klanten op de juiste manier bereiken zorgt voor een grotere tevredenheid en voorkomt betalingsachterstanden. Automatisering en digitalisering spelen hierbij een sleutelrol. Nieuwe klanten worden bij aanmelding automatisch geaccepteerd en geïdentificeerd en bestaande klanten geconverteerd naar digitaal betalen. Dataverrijking en digitalisering zijn daarbij een randvoorwaarde geworden voor het efficiënt inrichten van een slim proces.

De klant staat centraal

 

De marges binnen de assurantiesector staan voortdurend onder druk. Het behoud van marktaandeel is belangrijk, simpelweg omdat dat alleen al goedkoper is dan nieuwe polishouders te werven. Klanttevredenheid is van groot belang bij klantbehoud. Persoonlijk contact staat daarbij centraal en dat werkt ook door in het proces rondom een niet-betaalde prolongatienota of stornering van de automatische incasso. Welke vorm van contact kan het beste ingezet worden als iemand niet betaalt? Die voorkeur is verschillend per klant en klantgroep. Verzekeraars die hier nog verder in gaan, houden bij op welke dag van de week en op welk tijdstip een klant het beste reageert.

BPO: Uitbesteden prolongatie, betalingsverwerking of debiteurenbeheer

 

Cannock neemt voor verzekeraars en volmachtbedrijven werkzaamheden tijdens het creditmanagementproces over. Soms nemen we het volledige proces over, van prolongatie tot debiteurenbeheer en incasso. Met eenvoudig plug-in systeem en geen ingrijpende ICT trajecten.

De klant staat bij ons, in een gecertificeerde aanpak, altijd centraal met specifiek ingerichte dynamische workflows en dit noemen wij de ‘Happy Flow BPO’,. Digitalisering, robotisering, klanttevredenheid en klantbehoud zijn onderwerpen die wij met elkaar afstemmen. Waar mogelijk automatiseren we standaard handelingen, digitaliseren contactmethoden en bekijken op welke onderdelen wij nog meer kansen zien voor verbetering.

Iedere opdrachtgever is uniek

 

Wij denken mee met onze opdrachtgevers over verschillende vraagstukken in het O2C-proces. Goede communicatie, duidelijke prolongaties en een klantgerichte behandeling zorgen ervoor dat de klant sneller in een ‘happy flow’ komt en de kans op klantbehoud daardoor toeneemt. Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer over onze aanpak, visie en resultaten uit de praktijk. Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide benchmarks in de assurantiebranche zijn wij dé creditmanagement- en incassopartner voor verzekeraars, service providers en volmachtbedrijven.

"Het stornopercentage en het debiteurensaldo omlaag brengen of succesvolle resultaten in de minnelijke en juridsiche incassofase? "

Frans Cox Consultant

Vrijblijvend advies?

Frans Cox, Consultant

 

Waar kunnen we mee helpen?