Skip to the content

De huurincasso markt staat onder druk. Schuldenproblematiek, werkloosheid, verminderde GGZ-zorg en de coronacrisis zorgen ervoor dat huurachterstanden verder oplopen. Woningcorporaties ervaren dagelijks de gevolgen van deze problemen, waar geen eenvoudige oplossing voor is. 

Dit vraagt om een aanpak waar meerdere partijen, waaronder de gemeente, bij worden betrokken. Duidelijke afspraken over de aanpak van armoede, schuld en huisuitzettingen voorkomen dat burgers nog verder in de schulden komen. Hoe incasseer je als woningcorporatie op een sociaal-maatschappelijke manier en houd je de juiste balans tussen sociaal- en financieel rendement?

 

De situatie inschatten

Bij huurincasso is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium onderscheid te maken tussen mensen die niet willen en mensen die niet kunnen betalen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar tijdens persoonlijk contact blijkt al snel of er sprake is van achterliggende problematiek. Woningcorporaties streven naar een sociaal-maatschappelijke manier van incasseren. Een van de grootste dilemma’s is dat in de praktijk veel druk wordt uitgeoefend op de balans tussen kosten en beschikbare capaciteit. Daar ondersteunt Cannock bij!

Een optimaal huurincassoproces

Cannock gelooft in een aanpak gebaseerd op goed ingerichte processen. Of het nu gaat om grote aantallen vorderingen, persoonlijk contact of maatwerkoplossingen voor complexe vraagstukken. Als partner helpen wij woningcorporaties met het realiseren van een optimaal huurincassoproces. In een vroeg stadium achterhalen we welke redenen er zijn voor non-betaling en verwijzen de huurders die niet kunnen betalen door naar schuldhulpverlenende instanties.

De huurders die niet willen betalen benaderen we veelal persoonlijk. Persoonlijk contact is voor ons cruciaal in dit proces. Onze ervaring is dat huurders met betaalachterstanden het vaak moeilijk vinden om zelf contact op te nemen maar wel graag geholpen willen worden. Het lukt ons in de meeste gevallen om in contact te komen door belpogingen te doen en huisbezoeken af te leggen. We bespreken de huurachterstand en maken duidelijke afspraken over de betaling. Hiermee kunnen we het verder oplopen van kosten en de huurachterstand voorkomen.

Woningcorporaties krijgen hierdoor meer tijd voor het behandelen van complexe dossiers. Als corporatie heb je zelf de meeste kennis over je huurders en ken je de problemen die spelen in bepaalde wijken. Zo wordt sociaal-maatschappelijk incasseren mogelijk binnen alles fases van het huurincassoproces. De deurwaarderskosten dringen we op deze manier ook zoveel mogelijk terug. Een groot voordeel voor zowel de corporatie als de huurders.

De huurder staat centraal

Vroegsignalering maakt onderdeel uit van onze aanpak. Dit doen we door onder andere betaalgedrag meetbaar te maken, waardoor afwijkingen snel opvallen. Wanneer een huurder afwijkend betaalgedrag vertoont, volgt een melding. Op dat moment kan direct persoonlijk contact worden gezocht met de huurder. Bijvoorbeeld een trouwe huurder dit eenmalig te laat is met betalen wordt anders benaderd dan een ‘niet-willer’. Verder maken we het tijdig betalen van de huur eenvoudig en laagdrempelig. Automatische incasso’s worden maximaal ingezet en we genereren eenvoudige betaallinks voor huurders die niet automatisch betalen. In papieren communicatie gebruiken we QR-codes. Alles om ervoor te zorgen dat het betalen zelf geen belemmering kan zijn.

 

Benieuwd naar de ervaring van onze opdrachtgevers?

Case van Rijswijk Wonen

In het huurincassoproces staat de huurder altijd centraal. Daarom vinden de acties die door Cannock worden uitgevoerd om in contact te komen met de huurder, uit naam van Rijswijk Wonen plaats. De keten start vanaf het moment van de maandprolongatie. Huurders worden gebeld, ontvangen sms-berichten en e-mails en brieven met betaallinks en QR-codes.

Door de inzet van klantsegmentatie wordt iedere huurder persoonlijk benaderd. Dit zorgt voor een optimaal maatschappelijk rendement met zo laag mogelijke incassokosten voor de huurder. Als de eerste acties niet tot betaling leiden, volgen verdere belacties en binnen 35 dagen een huisbezoek. Wanneer dan geen betaling of regeling volgt, start een minnelijk extern incassoproces van 30 dagen.

 

Case van Poort6

Woningcorporatie Poort6 had onvoldoende grip op het huurincassoproces. Om meer inzicht in de processen te krijgen en daar meer structuur aan te brengen, werd de hulp van Cannock ingeschakeld. Cannock heeft de complete portefeuille geanalyseerd en hieruit werd al snel duidelijk dat Poort6 nog op veel vlakken winst kon behalen.

Cannock heeft samen met Poort6 een strak huurincassoproces ingericht en automatiseringen ingevoerd. Dit heeft geleid tot een veel lager debiteurensaldo en meer tijd voor dossiers die meer aandacht nodig hebben. Een win-win situatie voor Poort6 en haar huurders!

 

Geheel vrijblijvend in gesprek gaan? 

Neem contact op met onze account manager, Marc Lamberts.
Marc is te bereiken via: 

Bel 06 - 42 432 082
of mail naar Marc.Lamberts@cannock.nl

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?