Skip to the content

Goede communicatievaardigheden zijn cruciaal bij de uitvoering van debiteurenbeheer. Naast administratieve taken speelt persoonlijk contact een belangrijke rol bij het debiteurenbeheer.

Maar hoe pak je een dergelijk gesprek goed aan?

Communicatie als cruciaal onderdeel in uw debiteurenbeheer

Goede communicatievaardigheden zijn cruciaal bij de uitvoering van debiteurenbeheer. Naast administratieve taken speelt persoonlijk contact een belangrijke rol bij het debiteurenbeheer.  Zodra een factuur niet betaald wordt is het zaak om concrete afspraken te maken over de betaling. Deze afspraken kunnen het beste telefonisch gemaakt worden met een debiteur. De uitkomst van dit telefoongesprek staat of valt met de kwaliteit van de communicatievaardigheden van de medewerker. Het is daarom voor een gesprekspartner essentieel om goed te kunnen luisteren, inleven, samenvatten en reageren op hetgeen er wordt gezegd. En dat alles verwerkt in één (telefoon)gesprek.

 

Inzicht en afspraken maken

Bij een betalingsachterstand is inzicht krijgen in de reden waarom de rekening niet betaald wordt, de eerste stap. Meestal gebeurt dit door telefonisch contact met de debiteur. Hiermee wordt achterhaald of er wellicht sprake is van onderliggende (schulden)problematiek. Iemand die simpelweg niet kan betalen reageert vaak anders dan iemand die niet wil betalen. In het geval van achterliggende schuldenproblematiek is het veelal lastig om te achterhalen wat de daadwerkelijke reden is van non betaling. En als iemand structureel niet wil betalen worden diverse argumenten gebruikt om maar niet de kern onder ogen te zien. Nadat inzicht is verkregen kunnen duidelijke betalingsafspraken gemaakt worden met de debiteur. Maar hoe pak je een dergelijk gesprek goed aan?

 

De uitkomst van dit telefoongesprek staat of valt met de kwaliteit van de communicatievaardigheden van de medewerker.

Communicatietraining op maat

Met ruim 25 jaar ervaring als credit managementspecialist hebben wij veel kennis van debiteurenbeheer en communicatievaardigheden. Onze trainingen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in het debiteurenbeheer en de wijze waarop via mail/brief/telefoon de debiteuren het beste kunnen worden aangemaand. De nadruk ligt op het maken van concrete afspraken en klantbehoud.

Cannock biedt maatwerk communicatietrainingen aan die gericht zijn op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van uzelf en/of uw medewerkers. Onze trainingen geven inzicht op meerdere aspecten van communicatie. Hoe voer je bijvoorbeeld goede weerstandsgesprekken met debiteuren en kom je zelfverzekerd over in een gesprek.

Alle trainingsprogramma’s van Cannock worden verzorgd onder de vlag SEAS: Sharing Experiences and Skills. Als expert op het gebied van credit management delen wij niet alleen graag onze kennis over het vakgebied met onze klanten, wij zorgen ook voor voldoende ruimte in de programma’s om de deelnemers onderling hun kennis en ervaring te laten delen. Daarbij hebben wij drie uitgangspunten:

Trainingen

Leren is praktijkgericht

Gegeven voor en door mensen uit de praktijk.

Leren is resultaat gericht

oefenen met relevante voorbeelden en met een duidelijk doel.

Leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Onderling delen deelnemers kennis en ervaring.

Het leerrendement voor de deelnemers is het grootst als de onderwerpen en oefeningen herkenbaar zijn vanuit de praktijk. ‘Voor en door mensen uit de praktijk’ is daarom voor ons bij de uitvoering van een training een belangrijk motto. Onze trainers zijn zeer ervaren op het vakgebied credit management. Daarom ontwikkelen wij altijd casuïstiek die is geënt op de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. In de visie van Cannock zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. De trainers van SEAS-programma’s faciliteren de deelnemers niet alleen bij het verhogen van hun vaardigheden, maar confronteren de deelnemers ook met hun verbeterpunten.

Geheel vrijblijvend in gesprek gaan? 

Wilt u meer informatie ontvangen over onze (communicatie)trainingen. Neem contact op met onze account manager, Marc Lamberts. Marc is te bereiken via: 

Bel 06 - 42 432 082
of mail naar Marc.Lamberts@cannock.nl

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?