Skip to the content

Als een vordering tijdens het minnelijke incassoproces niet volledig is betaald, kan een juridisch incassotraject opgestart worden. We noemen dit ook wel de gerechtelijke fase, omdat de vordering van de niet-betalende klant wordt voorgelegd aan de rechter. Hiervoor moet een deurwaarderskantoor worden ingeschakeld. Cannock werkt samen met een aantal partner  gerechtsdeurwaarders die de vordering op dat moment van ons overnemen. Wij verzorgen de communicatie met het deurwaarderskantoor en blijven voor onze opdrachtgever het aanspreekpunt.

 

 

Naar de rechter: dagvaarden

De juridische fase start met het opstellen van een dagvaarding. Hierin wordt de klant opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder opgesteld en bezorgd. Niet alleen is het een oproep om voor de rechtbank te verschijnen, ook verzoeken we de rechter om de proceskosten voor rekening van de debiteur te laten komen. Op een dagvaarding kan schriftelijk gereageerd worden. Gebeurt dit niet, dan doet de rechter uitspraak. In dat geval volgt een verstekvonnis. Arbitrage is een alternatief voor een juridische procedure. Neem contact met ons op om dit met Cannock Incasso te bespreken.

 

Executietraject

Ook als er een vonnis is, betekent dit nog niet dat er automatisch een betaling volgt. Het executietraject gaat van start en de gerechtsdeurwaarder kan met het vonnis beslag leggen op loon, banksaldo of bezittingen. 

Cannock werkt samen met gerenommeerde partner gerechtsdeurwaarders, die de klanten van onze klanten respectvol behandelen. Gedurende het traject houden wij contact met het kantoor van de deurwaarder en begeleiden onze klanten tijdens dit proces. Ons klantenportaal geeft ook inzage in de status van de dossiers die bij de deurwaarder lopen.

 

Vrijblijvend advies?

088 - 11 68 100

Bel Eef van Riet, Directeur