Skip to the content

Wat is factoring?

Factoring is het financieren van de gefactureerde omzet, waardoor je als bedrijf geen zorgen meer hebt over openstaande facturen. Je hoeft niet meer te wachten op de betaling ervan. In de meeste gevallen betalen we zelfs binnen 24 uur uit. Wij financieren de facturen voor en gaan aan de slag met het innen ervan. Factoring is een populaire vorm van kredietverstrekking op basis van de bestaande debiteurenportefeuille.

 

Minder zorgen om het debiteurenbeheer

Bij Cannock betalen we in de meeste gevallen de eerste 90% van het totaalbedrag aan ingediende facturen binnen 24 uur aan je uit. De overige 10% volgt, minus de overeengekomen fee, nadat de debiteur het volledige bedrag aan ons heeft voldaan. De percentages zijn variabel, omdat deze afhankelijk zijn van individuele wensen en behoeften. Bovendien zorgt factoring ervoor dat je minder omkijken hebt naar de debiteurenadministratie. Wij bieden verschillende vormen van factoring aan. Van een full-service oplossing en kredietverzekering tot het overdragen van selectieve debiteuren.

 

Gratis Factorscan aanvragen

Draag je facturen over aan Cannock Factoring en beschik snel over je geld. Bij ons heb je ook de mogelijkheid om je debiteuren te verzekeren. Wil je weten of Cannock  Factoring geschikt is voor jouw bedrijf? Vraag de gratis Cannock Factorscan aan.

 

Voor wie is factoring interessant?

Factoring is vooral interessant voor mkb-bedrijven met een minimumomzet van ongeveer € 500.000 per jaar. Of het voor jouw onderneming een verstandige optie is, hangt af van verschillende factoren.

Voor bedrijven die zich in één of meerdere van onderstaande punten herkennen kan factoring een interessante vorm van financiering zijn:

 • Ondernemingen die snel groeien
 • Bedrijven met een lage solvabiliteit (kleiner dan 20%), maar positief rendement
 • Bedrijven met activa die voor meer dan 30% uit handelsvorderingen bestaan
 • Bedrijven met veel nieuwe of buitenlandse klanten
 • Bedrijven met een sterke seizoensafhankelijke inkomstenstroom
 • Wanneer de eigen debiteurenadministratie op dit moment zwaar wordt belast
 • Ondernemingen die worstelen met niet-betalende debiteuren en oplopende betalingstermijnen

De voordelen van factoring

Factoring biedt veel voordelen, waarvan direct beschikken over geld voor veel bedrijven de grootste pré is. Er zijn echter nog meer gunstige effecten:

 • Bij factoring ontvangt je onderneming in veel gevallen een hogere financiering dan bij een traditionele bankkredietfaciliteit
 • Flexibele financiering en seizoenspieken worden dankzij factoring opgevangen
 • Profiteer van een lager tot geen kredietrisico (bij ‘non-recourse factoring’)
 • De vrijgekomen financiële middelen geven de mogelijkheid om snel(ler) te groeien
 • Je profiteert van de kennis en diensten van de factormaatschappij
 • Bespaar op vaste lasten: weinig omkijken meer naar de debiteurenadministratie
 • Minder administratieve rompslomp

Kosten factoring

Als vergoeding voor onze dienstverlening betaal je gewoonlijk een provisie aan de factormaatschappij. Het gaat hierbij om een vast percentage (service fee) van de omzet, deze ligt gemiddeld tussen de 0,20% en 1,5%.

Cannock Export Factoring: buitenlandse vorderingen

Wordt er veel zaken gedaan met het buitenland? Vorderingen kunnen lang openstaan en de groei van een bedrijf belemmeren. Cannock Export Factoring incasseert buitenlandse facturen en verzekert deze. 

Hoe gaat factoring in zijn werk?

Draag facturen over aan Cannock Factoring en beschik snel over geld. Het is ook mogelijk om debiteuren te verzekeren.

 

Stap 1: Overdragen factu(u)r(en)

Wanneer de factuur voor geleverde goederen of diensten is opgesteld, wordt deze meteen elektronisch naar Cannock Factoring verzonden.

Stap 2: Betaling factuur

Wij betalen snel, in de meeste gevallen binnen 24 uur, en maximaal 90% van de factuurwaarde minus een factorfee.

Stap 3: Debiteurenbeheer

Wij nemen het beheer van de debiteur helemaal over. Als het nodig is nemen we contact op met klanten die te laat betalen. Dat doen wij op een zorgvuldige manier, met oog voor jullie klantrelatie.

Stap 4: Debiteur betaalt

De debiteur betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan ons.

Stap 5: Betaling resterend bedrag

Zodra wij de betaling van de debiteur hebben ontvangen, maken we het resterende bedrag minus financieringskosten aan jullie over.

 

Neem contact op

Bel 088 - 11 68 100

Hans Meijers, Senior Accountmanager Factoring