Skip to the content

Als ondernemer heb je werkkapitaal nodig om aan verplichtingen zoals het betalen van leveranciers, het aankopen van voorraad en het uitkeren van salarissen te voldoen. Werkkapitaalbeheer is daarom een belangrijke prioriteit voor bedrijven. Het gaat hierbij om de balans tussen reductie van werkkapitaal en verbeteren van de cashflow.

Het is niet goed om over te veel werkkapitaal te beschikken, dit betekent namelijk dat er kapitaal vastzit in bijvoorbeeld voorraad of debiteuren. Een negatief werkkapitaal betekent daarentegen dat je risico loopt met jouw liquide middelen, je kunt dan bijvoorbeeld jouw rekeningen niet meer voldoen.
Over het algemeen is het een geschikte indicator om vast te stellen of jouw onderneming op de korte termijn en middellange termijn financieel gezond en onafhankelijk is.

 

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva van een bedrijf.

Er zijn drie factoren van belang bij werkkapitaal: debiteuren, crediteuren en voorraden. Deze factoren vormen samen de cashconversiecyclus (CC). Als het lang duurt voordat jouw debiteuren de factuur betalen, moet je langer op jouw geld wachten. Dit geldt ook voor artikelen die lang op voorraad liggen. Wanneer je zelf jouw leveranciers laat uitbetaalt, beschik je mogelijk over te veel kapitaal.

Met werkkapitaalmanagement zorg je ervoor dat je hier de juiste balans in vindt. Werkkapitaalmanagement is de manier waarop een onderneming beleid bepaald op klanten die bijvoorbeeld later betalen, voorraden die oplopen en leveranciers die hun betalingstermijn aanscherpen. Een goed werkkapitaalmanagement is essentieel voor financiële gezondheid van jouw onderneming. Je creëert daarmee een balans tussen groei, winstgevendheid en liquiditeit. Een onderneming streeft naar een werkkaptiaal op optimaal niveau. Een onderneming wil dus niet te veel aan werkkapitaal hebben en ook geen tekort.

 

Vrijblijvend advies?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op

Werkkapitaal & cashflow

Het sturen op cashflow is belangrijk binnen werkkapitaalmanagement. Als u precies weet wanneer jouw betalingen binnenkomen en wanneer je zelf leveranciers betaalt, heb je een duidelijke inschatting van jouw inkomsten en uitgaven en kun je jouw cashflowpositie voorspellen. Er zijn drie soorten cashflow:

  • Operationele cashflow
    Alle inkomsten en uitgaven die met de dagelijkse activiteiten van jouw bedrijf te maken hebben;
  • Investeringscashflow
    Alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen in jouw bedrijf, denk aan computers, software of machines;
  • Financieringscashflow
    Alle inkomsten en uitgaven van en aan derde partijen, zoals een lening of aandelen.

Het is belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in alle soorten cashflow. Als je te lang een negatieve cashflow hebt kan dit voor problemen zorgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je facturen hebt gestuurd, maar deze nog niet betaald zijn. Goed debiteurenbeheer is dus zeer belangrijk, maar ook voorraad en crediteuren spelen een rol.

 

Hoe kun je jouw werkkapitaal verbeteren?

Bij veel ondernemingen zien we dat er kapitaal vastzit in debiteuren. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat facturen te laat betaald worden door jouw klanten. Een lange betaaltermijn is niet gunstig voor het werkkapitaal. Een van de opties om jouw werkkapitaalpositie te verbeteren is dus om ervoor te zorgen dat debiteuren sneller betalen.

Debiteurenbeheer is over het algemeen de belangrijkste manier om jouw werkkapitaal te verbeteren. Daarnaast kun je jouw voorraadbeheer onder de loep nemen. Hoe langer je artikelen op voorraad hebt, hoe langer het duurt voordat je jouw geld ontvangt.

Hoe kunnen we helpen?

Van acceptatie tot incasso en alles daartussenin: we zijn je partner in het hele betaalproces.

Credit Experience

Bij Cannock geloven we in een zo optimaal mogelijk ingericht proces, waarin geautomatiseerd wordt waar het kan en meer tijd is voor individueel maatwerk: een ultieme ‘Credit Experience’. Het werken met data gedreven flows en voorspellen van de volgende stappen in een proces, bespaart kosten. Maar het leidt bovenal tot het effectiever communiceren met klanten en tijdiger ingrijpen bij probleemgevallen.

Cannock ondersteunt organisaties met flexibele credit management oplossingen: van het uitvoeren van audits en het overnemen van het debiteurenbeheer tot het inzetten van tijdelijk personeel.

Neem contact op

Bel 088 - 11 68 100

Frans Cox, Consultant

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?