Skip to the content

Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen doet er alles aan om de kosten voor haar huurders zo laag mogelijk te houden. Dat lukt dankzij het uitbesteden van de huurincasso

 

De woningcorporatie heeft er om strategische redenen voor gekozen om het proces van huurincasso uit te besteden. Het doel hiervan was om niet alleen het financieel rendement, maar ook maatschappelijk rendement te vergroten. Rijswijk Wonen klopte aanvankelijk bij Cannock aan voor advies over het huurincasso-traject. Met een uitgewerkte business case als resultaat is de verhuurder vervolgens een selectieproces gestart voor een externe incasseerder. Na onderzoek onder meerdere partijen kwam Cannock als beste naar voren.

Meer weten over Sociaal-maatschappelijk incasseren voor woningcorporaties?

 

Verschillende acties richting de huurder

Het huurincasso-proces wordt sindsdien uitgevoerd door de professionals van Cannock uit naam van Rijswijk Wonen. Zij bellen en bezoeken huurders en zetten hiervoor sms-berichten, e-mails en brieven in. Elke huurder wordt op persoonlijke wijze benaderd. Dit is mogelijk dankzij klantsegmentatie, dit zorgt voor een optimaal maatschappelijk rendement met zo laag mogelijke bijkomende incassokosten voor de huurder.

 

Minnelijke fase bij Cannock

Als de eerste acties niet tot betaling leiden, volgt een minnelijk extern incassoproces door Cannock. Zij verrichten een maximale inspanning om huurders te laten betalen en juridische kosten op die manier te minimaliseren.

Juridische fase bij Cannock

Voor de juridische fase heeft Cannock Rijswijk Wonen geholpen bij het afsluiten van contracten met twee deurwaarders. In dit traject maakte Rijswijk Wonen gebruik van de kennis en ervaring van onze consultants zodat transparante contracten afgesloten konden worden, waarbij expliciet is ingestoken op het beheersbaar houden van de incassokosten voor huurders. Voor schuldbewaking is specialist in herincasso EDR ingezet.

Procesverbeteringen

Verdere procesverbeteringen bespreken Rijswijk Wonen en Cannock maandelijks. De partners trekken hierbij samen op en streven zo een klantvriendelijk, efficiënt, effectief én kostenbewust huurincasso-traject na.

 

Op communicatiegebied lag er een compleet plan klaar, doordat Cannock dit project al bij meerdere partijen heeft begeleid. Aanpassing naar onze eigen situatie was relatief simpel. Zo hadden we direct alles in handen om met onze huurders de naderende overstap te kunnen communiceren.

Esmee Remmerswaal van Rijswijk Wonen

Interview

"Inmiddels zijn al veel huurders overgestapt op digitaal betalen"

Meer over de ervaringen van Rijswijk Wonen lezen?