Kosten factoring

Bij Cannock bieden we verschillende mogelijkheden voor factoring aan. De kosten hiervoor bestaan uit een aantal onderdelen.

Zo worden de kosten voor factoring bepaald.

De factormaatschappij zorgt voor de voorfinanciering van (een percentage van) de openstaande facturen. In de meeste gevallen gaat het om maximaal 90%.

De maatschappij kan zelf de invulling van de aangeboden diensten bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld, naast de financiering, aan het overnemen van het debiteurenbeheer en debiteurenrisico. Kosten zijn daarom afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. Daarnaast hebben de omzet, het aantal facturen, de factuurbedragen en de betalingstermijn invloed op de prijs die voor factoring betaald moet worden.

De factoringovereenkomst

In een factoringovereenkomst worden alle afspraken rondom de dienstverlening vastgelegd. Denk hierbij aan de vorm van factoring, het voorgefinancierde deel van een factuur en de kosten. Het eventueel overnemen van het debiteurenrisico wordt ook omschreven in deze overeenkomst. Wij vinden het belangrijk dat we afspraken maken die passen bij jullie financieringsbehoefte.

De kosten voor factoring zijn voor iedere ondernemer anders. Cannock is transparant over de opbouw van de kosten voor alle diensten. Deze leggen we duidelijk vast in een factoringovereenkomst. Wil je weten welke vorm van factoring voor jou geschikt is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Kosten factoring bij Cannock​

Cannock is graag transparant over de kosten voor factoringdiensten. Omdat geen onderneming hetzelfde is bekijken we altijd per situatie welke diensten hier het beste bij passen.

Als vergoeding voor de dienstverlening is het gebruikelijk om een provisie aan de factormaatschappij te betalen. Het gaat hierbij om een vast percentage van de omzet (service fee), dat ligt tussen de circa 0,20% en 1,5%. Het exacte provisiebedrag is verder afhankelijk van de werkzaamheden, totale omzet, het aantal facturen, het gemiddelde factuurbedrag en de hoeveelheid actieve debiteuren en gekozen factoringfaciliteit. Daarnaast brengt de factor rente in rekening over het opgenomen deel van de kredietfaciliteit.

Vrijblijvend advies?

Hans Meijers, Accountmanager