Skip to the content
De energiebranche staat vol in de spotlight! De marktprijzen voor energie zijn sinds medio 2021 fors gestegen, iets wat in 2022 niet anders zal zijn. Dit is bij elke energie-aanbieder voelbaar.

Ook de consument voelt deze veranderingen en krijgt aan het einde van de maand een steeds hogere rekening gepresenteerd. Hierdoor neemt het aantal klanten die een (betaal)regeling willen treffen toe, evenals het aantal klanten dat de rekening niet kan betalen en wellicht schuldhulp nodig hebben.

Dit vraagt om een flexibele incasso aanpak, die naadloos aansluit op het interne debiteurenproces van de energiebranche. Waar voorheen de focus lag op het incasseren van vorderingen heeft Cannock een steeds meer service verlenende- en adviserende rol gekregen. Zowel als adviespartner voor het interne debiteurenproces bij energiebedrijven, als de door vertaling hiervan naar de externe incassoaanpak.

Direct meer weten?

Is jouw order-to-cash proces flexibel genoeg om in te spelen op veranderende marktomstandigheden?

 

Hoe kan Cannock helpen?

Verandering in handelen

Inlevingsvermogen is van groot belang in de gesprekken die wij voeren bij de behandeling van incassodossiers. Deze verandering in handelswijze brengt landelijke initiatieven zoals de Nederlandse Schuldhulproute (waar Cannock ook bij is aangesloten) met zich mee. Samen met onze opdrachtgevers in de energiesector bieden wij ruimere betalingsregelingen en worden klanten door de energiebedrijven normaliter niet meer afgesloten wanneer zij, door oplopende energietarieven, de (achterstallige) energierekening niet (volledig) kunnen betalen.

 

Onze samenwerkingen

In de praktijk zien wij ook steeds vaker dat debiteuren hulp zoeken bij bijvoorbeeld de gemeente, budgetbeheerders, bewindvoerders of schuldhulpverlening. Veel consumenten weten echter niet welke stappen zij moeten nemen voor passende (schuld)hulp. Cannock is daarom lid van de NVVK en is ook aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Vroegsignalering is in moeilijke tijden een belangrijk onderdeel van onze contacten met debiteuren. Cannock ontzorgt organisaties door debiteuren met geldzorgen actief door te verwijzen naar de website Geldfit.nl/Cannock waar zij door middel van een korte ‘Geldfit Test’ worden doorverwezen naar passende hulp.

 

Voorkomen van afsluitingen

Tijdens het debiteuren- en minnelijke incassotraject richten we ons op een duurzame oplossing, waarmee we afsluitingen willen voorkomen. Aan de telefoon en deur gaan we het gesprek aan met de klant om hen in actie te krijgen. Onze specialisten zijn bekend met de wet- en regelgeving in de energie- en nutsmarkt.

Cannock ondersteunt energie- en nutsbedrijven bij:

  • Acceptatie (via onze partner EDR)
  • Inbound en outbound communicatie
  • Het uitvoeren van landelijke huisbezoeken
  • Incasso
  • Consultancy
  • Detachering

Cannock heeft bewezen expertise in het ontzorgen van haar klanten in het order-to-cash (OTC) proces. Door de huidige verstoringen in de markt zijn energiebedrijven genoodzaakt hun OTC-proces aan te passen naar de veranderde marktomstandigheden. Onze ervaren consultants geven advies op maat voor de (tijdelijke) (her)inrichting van uw debiteurenbeheerproces. Daarnaast bieden wij extra capaciteit voor uw debiteurenbeheerafdeling en klant contact center. Ook het incasseren van  incassodossiers met oprechte aandacht voor je klanten en het afleggen van huisbezoeken aan het einde van het minnelijke incassoproces behoren tot de mogelijkheden.

Geheel vrijblijvend in gesprek gaan? 

Neem contact op met onze account manager, Marc Lamberts.
Marc is te bereiken via: 

Bel 06 - 42 432 082
of mail naar Marc.Lamberts@cannock.nl

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?