Skip to the content

Van debiteur naar klant

Bij Cannock werken we niet met debiteuren. We praten liever over klanten. Want een klant blijft een klant, ook als er te laat betaald wordt. Zowel in de debiteurenbeheerfase als de incassofase. Dat is de basis van Credit Marketing. Door tijdens het hele betaalproces te focussen op optimale klantbeleving kun je als organisatie positief verrassen. Wij helpen je om elk contact in het betaalproces te benutten om de relatie met je klanten te versterken.

Credit Marketing in de praktijk

Juist tijdens het betaalproces is het belangrijk dat een klant zich gehoord voelt en nog steeds behandeld wordt als een gewaardeerde klant.

Zo bedanken we bijvoorbeeld klanten, welke niet eerder te laat hebben betaald en dus geen herhaalgedrag vertonen, met gepersonaliseerde berichten bij betaling van een openstaande factuur. We voegen ook marketing en sales ingrediënten toe aan het credit management proces, door bijvoorbeeld met visuele componenten in te spelen op het klantprofiel. Daarmee voelt een klant zich herkent en kan commerciële attentie worden gevraagd voor ‘special editions’; het aanbieden van aanvullende producten of diensten of op basis van gedrag en/of verbruik (korting) acties inzetten.

We zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk in contact komen met klanten die te laat betalen zodat we achterliggende oorzaken achterhalen. Door dit met gepaste empathie te doen, behalen we betere incassoresultaten.

 

Analyseren van interne processen

Credit Marketing begint met het analyseren van interne bedrijfsprocessen: op welke manier wordt er in de organisatie gesproken en omgegaan met klanten? Het is essentieel om daarbij ook de medewerkers die zich met sales en marketing bezighouden, te betrekken. Leg medewerkers uit wat het effect is van een te late betaling en hoe dit zelfs invloed kan hebben op de prijs. Alle neuzen dezelfde kant op dus.

Cannock is overtuigd van het belang van Credit Marketing en hanteert een klantgerichte aanpak, waardoor we betalingsprocessen voor alle partijen met een goed gevoel afronden.

Vrijblijvend advies?

Bel 088 - 11 68 100

Sandy Lek, Klantmanager